Onlineföreläsning: Att använda anknytningsteori i KBT - psykoedukation, skattningar och anpassning av terapin

För att få tillgång till föreläsningen om anknytning i KBT måste du köpa den.