Sveriges första utbildning i hundassisterad psykoterapi (AAP/AAC)!

Hunden Izzy svart transparent

Information om utbildningen

Målgrupp ett:

 • Socionomer, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, familjerådgivare, familjebehandlare, beteendevetare, kriminal- och frivårdspersonal, certifierade samtalscoacher, präster, behandlingspersonal, eller annan yrkesgrupp med samtal och systematiskt förändringsarbete, coachning eller psykosocialt eller kurativt arbete som huvudsaklig arbetsuppgift
 • Studerande i ovanstående yrken.

Målgrupp två:

 • Lärare och pedagoger
 • Studerande i ovanstående yrken.

Vilka hundar kan gå utbildningen?

 • Orädda hundar som tycker om att vara sociala med främmande människor
 • Hunden ska helst vara minst ett år vid lämplighetstestet.

Mål med utbildningen: 

 • Att utbildningen ska uppfylla kriterierna för att deltagarna ska kunna bli H-märkta som ett företag med tjänster inom terapi- och skolhundsyrket, samt kunna bli medlemmar i Föreningen för sociala tjänstehundar ffsth – Föreningen för Sociala Tjänstehundar
 • Att utbildningen ska uppfylla kriterierna för AAI-C-kompetens enligt the Animal Assisted Therapy in Mental Health Interest Network of the American Counseling Association (se nedan)
 • Att utbildningen ska uppfylla Socialstyrelsens krav på arbete med hund i vård och omsorg (Hundar i vård och omsorg - Vägledning till gällande regelverk (socialstyrelsen.se))
 • Att deltagarna självständigt ska kunna arbeta med hund i terapirummet, där omsorgs ges och hänsyn tas till alla inblandade: hunden, patienten, psykoterapeuten/läraren, och samspelet dem emellan
 • Att god djuretik och djurvälfärd upprätthålls i arbetet
 • Att deltagaren har tillräcklig kunskap om hundar, hundars beteende, kommunikation och behov för att kunna träna och ta hand om hunden på ett etiskt försvarbart sätt, samt kunna bedöma hundens signaler, upplevelser och beteenden i terapirummet
 • Att deltagaren har god kunskap om den sociala tjänstehundens roll i Sverige och internationellt
 • Att hunden blir ett tillskott i det terapeutiska/pedagogiska arbetet för klienten och/eller terapeuten/läraren
 • Att deltagaren efter utbildningen har god kunskap om sin unika hunds behov, den egna verksamhetens förutsättningar att ha med hund i verksamheten, och klientgruppens behov i relation till hunden
 • Att deltagaren utvecklar individuella färdigheter och en terapi/lärarstil som grundar sig i deltagarens bakgrundkompetens integrerad med AAP/AAT
 • Att deltagaren utvecklar sina kreativa sidor och förmåga att observera hund och klient samtidigt, så att behandlingen/pedagogiken anpassas efter klientens specifika behov
 • Att deltagaren får kunskaper om Stephen Porges polyvagala teori, i syfte att lära sig de däggdjursgemensamma dragen i nervsystemet hos både hund och människa, och kunna använda teorin i terapirummet/lärosituationen med klienten, hunden och sig själv.

Utbildningens omfattning

 • Cirka ett år, nästa kursstart 1 september 2022 kl 9 - 15 på Zoom med Elin Lundberg (AAT/AAP), med examination 1 juni 2023 för de ekipage som är redo
 • Sex utbildningsdagar är på torsdagar och fredagar IRL i Uppsala, klockan 10 - 16 dag ett och klockan 9- 15 dag två , med fokus på träning. Övriga tio heldagar på torsdagar och fredagar på zoom, med fokus på teori och reflektion
 • Lämplighetstest av hund IRL innan ekipaget antas till utbildningen, i Uppsala
 • Praktik med hunden 15 - 25 timmar
 • Grupphandledning på zoom 10 - 28 timmar, med filmade klipp från den egna praktiken
 • Inläsning och bokrecensioner av litteratur (tio böcker varav två på engelska, samt några vetenskapliga artiklar)
 • Egen hundträning på hemmaplan                                               
 • Examen med arbetsprov, skriftlig tentamen, skriftligt examensarbete, redovisning av examensarbete i grupp, godkänd handledning, godkänd handledningsrapport
 • Det går bra att vänta med praktik och handledning om du har en ung hund som inte har fyllt ett år vid utbildningens start, eller om du planerar att köpa en hund
 • Du som redan är godkänd terapihundsförare från en annan utbildare kan gå teoridelen om AAP, och delta i handledningen, separat. 

Kravspecifikation på utbildningen

 • 16 lärarledda utbildningsdagar IRL, inspelade föreläsningar (cirka 20 timmar) och på zoom plus 10 - 28 timmar handledning (85 timmar totalt är minimikrav i Sverige för terapihundsekipage)
 • Utbildningen bygger på modern forskning och lär ut med moderna, belöningsbaserade hundträningsmetoder med relationen i fokus
 • Flera externa föreläsare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet hund och/eller psykoterapi (Ulrika Ernvik, Kerstin Malm, Ewa-Marie Wergård)
 • Tio böcker, varav två på engelska, att läsa och recensera skriftligt, om främst Hundassisterad psykoterapi och hundars beteende, behov och inlärning (etologi)
 • Skriftligt specialarbete på fyra till sex A4-sidor, 12 pkt, 1,5 radavstånd Times New Roman
 • Specialarbetet redovisas i grupp på zoom
 • Dokumenterade hemarbeten redovisas enskilt och i grupp
 • Deltagaren ska under kursen få god kunskap om den egna hundens styrkor, svagheter och utvecklingsområden, och hjälp att arbeta med dessa
 • Deltagaren ska skriva en presentation av hunden och den egna verksamheten, som presenteras och diskuteras på kursen
 • Hundens styrkor och svagheter dokumenteras och diskuteras
 • Deltagaren ska göra en skriftlig riskanalys av den egna (hund)verksamheten enligt Socialstyrelsens riktlinjer
 • Rollspel med egen och andras hund, där kurskamraterna agerar patienter/elever.

Ämnen som ska ingå enligt föreningen Hundföretagarna:

 1. Hundkunskap: arten, rasen, individen, läsa hund, stress, friskvård
 2. Människokunskap: metodik, pedagogik, etiskt förhållningsätt och coachande samtal
 3. Inlärning: inlärningspsykologi som utgår från belöningsbaserad träning.

Del två får anses vara uppfyllt i och med den yrkesutbildning deltagarna har. Del tre anpassas till att främst handla om hundträning, främst positiv förstärkning och operant betingning. Huvudlärare är leg psykoterapeut och socionom Elin Lundberg, samt externa samarbetspartners och hundinstruktörer med kompetens inom etologi, hundpsykologi och hundträning, samt med erfarenhet av AAT. 

Kursansvarig och huvudlärare Elin Lundberg med fyra kompetensområden relevanta för AAP:

Psykoterapikunskap - auktoriserad socionom, familjeterapeut (motsvarande steg 1), legitimerad psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi, med fokus på anknytningsteori och schematerapi modul A - C, utbildad på Kognitiva institutet i Stockholm. Vidareutbildad inom systemisk teori med nätverksledarkompetens, barnsamtal, motiverande samtal, mäns våld mot kvinnor, EFT, AEDP, EAET, och polyvagalt informerad psykoterapi med Deb Dana 2021 (56 h), och neurobiologisk traumabehandling med anknytningsfokus med Bonnie Badenoch (15 h) våren 2021. Utbildning inom sex och samlevnad, affektfokuserad psykoterapi, och tejping. 

Inlärning - grundutbildad i pedagogik A – C på Uppsala universitet, 75 hp. Medlem i Sveriges författarförbund. Föreläsare sedan 2014. Har skrivit två populärvetenskapliga böcker, om samlagssmärtor och anknytning. Utbildad i värderingsövningsmetodik, och rollspelshandledning 7,5 hp. Har skrivit två utvärderingsrapporter om arbetslösa ungdomar åt Socialstyrelsen med professor Benny Hjern som handledare. Deltagit i en utvärderingsverkstad på FoU med sociolog Kari Jess som handledare. Lärare i familjeterapi på Contar AB sedan 2018. Håller två framgångsrika onlinekurser om anknytning och high sensory processing sensitivity (HSP).

Hundkunskap – AAI/AAT-utbildad på Hundens Hus i Stockholm 2019 - 2021, hund- och kattetologi 7,5 poäng på SLU 2020, genomgått SKK:s uppfödarutbildning online 2021. Godkänd som terapi- och skolhundsekipage av Sveriges Hundföretagare med flatcoated retrievern Izzy. Går utbildning till hundbeteendevetare hos Cilla Danielsson på Hundens Hus i Stockholm, 18 heldagar IRL 2021-2022 plus teori online cirka 6 heldagar. Kurs i hundfilosofi med etologen Kerstin Malm som lärare, 23 föreläsningstimmar plus självstudier och diskussionsgrupper, hösten 2021, plus fortsättningskurs våren 2022. Har gått cirka tio kurser i vardagslydnad, agility och jaktapportering 2018 – 2021, fyra heldagar jaktapportering 2019 – 2020, samt diverse föreläsningar online och IRL. Pågående hundinstruktörsutbildning hos Royal Dog Education. 

AAP-kunskap – omfattande onlinekurs hos Animal Assisted Therapy Programs of Colorado 2021, sex moduler med handledning online. Länk: Home - Animal Assisted Therapy Programs of Colorado. Lyssnat på onlinekonferens om Animal Assisted Play Therapy (tolv föreläsningar á en timme vardera). Onlinekurs om lämplighetsbedömning av terapihundar hos Rise VanFleet i USA samt föreläsningsserie hos PADA. Inläst på den aktuella litteratur i ämnet som finns, främst AAP-engelska böcker och vetenskapliga artiklar.

Hundinstruktör, hundpsykolog och lärare Tina Bihlar

Så här presenterar Tina sig själv: "Jag heter Tina Bihlar och är certifierad och H-märkt Hundinstruktör, Hundpsykolog och Hundbeteendevetare samt Kontaktkontrakts- och Rallylydnadsinstruktör och jobbar heltid med hund i mitt egna företag: Tinas tasseri AB.

Jag har två golden retrieverkillar på 6 och 2 år och tränar/tävlar framförallt apportering, rallylydnad och lydnad. Apporteringen är en stor del av mitt liv, som ger oss stora utmaningar, frihet och mycket frisk luft. Jag älskar att gå kurser, träna för duktiga tränare och med kompisar i olika träningsgrupper. Jag drivs av en ständig vilja att lära mig mer och utvecklas som tränare, coach och förare.
Belöningsbaserad träning och positiv förstärkning är grunden i allt jag gör med hundarna. Svansviftningen och glädje är det viktigaste!

På mina kurser vill jag att ägare och hundar ska vara trygga och ha riktigt roligt tillsammans.
Favoritcitat: "Om du inte gör misstag, så vet du inte vad du ska träna på"

Lärare Linda Backman, kurator med terapihunden Luna

Linda presenterar sig så här: "Jag arbetar som skolkurator i grundskolan och driver en privat samtalsmottagning i Knivsta. Min hund Luna arbetar tillsammans med mig i de ärenden där jag anser att det är det bästa alternativet. Min huvudexamen är en fil. kand. i Socialpsykologi. Innan CSN tyckte att jag hade studerat klart hann jag med bl.a. socionomprogrammet (6/7), lingvistik, engelska, psykologi och lite annat. De frågor som dominerat mitt arbetsliv har varit integration och flyktingmottagning, barns rätt och elevhälsa. 2019 utbildade jag mig tillsammans med min hund Luna till socialt tjänstehundsteam (skola och terapi) vid Hundens Hus i Sundsvall. Jag är också en av personerna bakom terapihundar.se, en digital samlingsplats för utbildade sociala tjänstehundsteam och våra kunder/klienter."

Här hittar du terapihundar.se där utbildade terapihundsteam kan marknadsföra sig. Läs mer om Linda och hennes hund Luna här: Linda & Luna - Terapihund i Knivsta - Terapihundar.se

Hundinstruktör Nicole Nordberg

Så här presenterar Nicole sig själv: "Jag heter Nicole Nordberg, är 37 år gammal och bor i Vaxholm tillsammans med min familj och två Rhodesian Ridgebacks. Jag arbetar med hundkurser för hundägare och även med mina hundar i skolor. Där jobbar vi med elever i åldrarna 6 - 12 år med särskilda behov som till exempel problematisk skolfrånvaro, selektiv mutism, autism samt elever med behov av lästräning. Jag fick upp mitt intresse för vad hunden betyder i olika roller för oss människor tidigt i livet. Och år 2019 förverkligades drömmen att själv få arbeta inom ett sådant yrke på en Montessoriskola i Stockholm. Hundar öppnar dörrar för samtal och relationer i de lägen vi människor går bet. Sedan november 2020 har jag även en häst av rasen American Curly. En oerhört social och glad häst som jag hoppas kunna inkludera i mitt arbete framöver.

Jag är utbildad marknadsförare, hundinstruktör, hundpsykolog (under utbildning) och Resurshundsförare. Sedan 2020 driver jag företagen Resurshundar i Stockholm samt hundkurser via Nos & Svans.

Utbildning & bakgrund (Hundrelaterade)

 • Diplomerad hundinstruktör, Lyckliga Hundar
 • Resurshundförare, Lyckliga Hundar
 • Pågående utbildning Diplomerad hundpsykolog, Lyckliga Hundar

Jag håller träningar för enskilda ekipage eller grupper i närområdet eller enligt ök. För mig är det viktigt att min hundträning är positiv och belöningsbaserad. Jag jobbar inte med, och tillåter inte heller aversiva metoder på mina kurser. Är du intresserad av hundträning i grupp eller privat hör av dig till mig på nicolenordberg@nosochsvans.se"

Datum för utbildningen som startar september 2022

25 augusti 2022 kl 9 - 15 på Zoom med Elin Lundberg (AAT/AAP)

26 augusti 2022 kl 9 - 15 på Zoom med Elin Lundberg (AAT)

15 september kl 10 IRL i Uppsala Hundträning

16 september kl 9 - 15 IRL i Uppsala Hundträning

6 oktober 2022 kl 9 - 15 på Zoom med Elin Lundberg (AAT)

7 oktober 2022 kl 9 - 15 på Zoom med Elin Lundberg (AAT)

10 november 2022 kl 9 - 15 på zoom med Elin Lundberg (AAT/AAP))

11 november 2022 kl 9 - 15 på zoom med Elin Lundberg (AAT)

24 november 2022 kl 10 – 16 IRL i Uppsala Hundträning

25 november 2022  kl 9 - 15 IRL i Uppsala Hundträning

12 januari 2023 kl 9 - 15 på zoom med Elin Lundberg (AAP)

13 januari 2023 kl 9 - 15 på zoom (AAP)

9 mars 2023 kl 9 - 15 på Zoom med Elin Lundberg (AAP)

10 mars 2023 kl 9 - 15 på Zoom med Elin Lundberg (AAP)

13 april 2023 kl 10 – 16 IRL i Uppsala Hundträning

14 april 2023 kl 9 - 15 IRL i Uppsala Hundträning

1 juni 2023 Examen på Zoom (köps i tillägg för den som är redo)

Plats Svenska Hundsportakademin, Högsta 111, elva kilometer utanför Uppsala. Start (svenskahundsportsakademin.se)

Boka lämplighetstest

Många undrar om deras hundar kan passa som terapihundar. Det tar vi reda på genom att lämplighetstesta hunden på plats i Uppsala. Testet tar cirka en timme och du får ett infobrev med mer detaljerad information när du gjort ditt köp av testet inne i Simplero. Testet är utvecklat utifrån PADA:s riktlinjer och kan innebär en mild stress för hunden, men ska inte vara skrämmande eller obehagligt. Under testtillfället kan du ställa frågor. Du får också tips på hur du kan förbereda just din hund inför utbildningsstart, eller kunskap om varför just din hund kanske inte passar som terapihund - men ändå är en underbar hund! Om du och din hund blir godkända kan du därefter boka en plats till utbildningen genom en länk till köp som jag tillhandahåller.

Boka din plats här: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/132817-Lamplighetstest-hund-for-arbete-med/price/405315-lamplighetstest

Om du även vill testa hunden tillsammans med barn under tolv år väljer du det tillägget i kassan. Ingen avbokningsrätt/ångerrätt, men du kan sälja platsen vidare till någon annan. 

Vilka hundar kan testas?

 • Hunden ska helst vara ett år vid testtillfället (det är inte säkert att beteenden som valp kvarstår när hunden är vuxen. Därför är det bäst att testa hundar som är vuxna, definierat utifrån individen och rasens generella mognadsnivå) men det går att också testa yngre hundar
 • Hundens ska vara vaccinerad och fullt frisk vid testningstillfället (inte snorig, rinnande ögon, feber och så vidare)
 • Hunden ska vara hälsoundersökt hos veterinär inom en månad innan testtillfället, och ett intyg ska visas upp. Kan även visas upp vid kursstart. 

Covid

Om du blir sjuk inför lämplighetstestet - stanna hemma! Hör av dig till mig på elin@elinlundberg.nu så bokar vi en ny tid utan kostnad. Vi utgår från att de som kommer till lämplighetstest och hundträning är vaccinerade. Om du missar hundträning på grund av sjukdom kan du ta igen det vid senare kursomgångar, så att du får de sex träningsdagar som ingår i kursen. 

Företagssida på Facebook om utbildningen!

Följ eller gilla sidan här: Hundassisterad psykoterapi-utbildning i Sverige | Facebook

Film om lämpliga terapihundar

Här en film om vilka hundar som är lämpliga för terapihundsarbete, den är gratis men du måste göra ett fejkat "köp" för att få tillgång till filmen och åhörarkopiorna hos Klickerförlaget. Rekommenderas! Gratis webinar: Kan alla hundar arbeta som tjänstehund? - Helena Eriksson & Sara Karlberg - Klickerförlaget (klickerforlaget.se)

Elin, Izzy och Molly i olika tidningsartiklar!

Vi är med i Västervikstidningen, bakom betalvägg (finns på Facebooksidan att läsa): Hon använder hundarna i psykoterapin – Västerviks-Tidningen (vt.se)

Socionomen och journalisten Sigrid Asker skrev en fin artikel om hundar i terapi som publicerades i UNT den 29 maj. På min Facebooksida kan du hitta ett foto till artikeln, som annars finns att hitta här, men dess värre är låst: Psykoterapi är ett riktigt hundjobb för Izzy – Upsala Nya Tidning (unt.se)

Kostnader, plus moms:

Inprovning av hund: 2 400 kronor. Länk till köp: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/132817-Lamplighetstest-hund-for-arbete-med/price/405315-lamplighetstest

Tillägg för inprovning med barn: 300 kronor. Länk till köp: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/132817-Lamplighetstest-hund-for-arbete-med/price/405316-lamplighetstest

Utbildning teoridel Animal Assisted Therapy (AAT) på zoom: 14 250 kronor. Länk till köp:  https://elinlundberg.simplero.com/purchase/133442-Teoridelen-hundassisterad-psykoterapi/price/421464-utbildning

Utbildning teoridel Animal Assisted Psychotherapy (AAP) på zoom: 8 500 kronor ELLER Animal Assisted Education (AAE): 8 500 kronor. Länk till köp: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/133442-Teoridelen-hundassisterad-psykoterapi/price/421310-copy-of

Utbildning hundträning IRL i Uppsala: 7 550 kronor (OBS!! Begränsat antal platser, kan endast köpas efter godkänt lämplighetstest av hunden). Länk till köp: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/133442-Teoridelen-hundassisterad-psykoterapi/price/421312-hundtraning

Handledning i AAP: 12 000 kronor för 27 timmar grupphandledning på zoom och en timme enskild handledning på zoom (under förutsättning av hanledningsgrupperna består av 3 - 4 personer, annars blir det färre timmar men mer tid åt var och en). Länk till köp: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/133442-Teoridelen-hundassisterad-psykoterapi/price/420945-handledning-paa

ELLER handledning i AAE: 6 000 kronor för 15 timmar grupphandledning på zoom och en timme enskild handledning på zoom (under förutsättning av hanledningsgrupperna består av 3 - 4 personer, annars blir det färre timmar men mer tid åt var och en). Länk till köp: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/133442-Teoridelen-hundassisterad-psykoterapi/price/421313-handledning-paa

Tillval av examenspaket: 3 000 kronor. Länk till köp efter genomgången utbildning och klartecken från lärarna: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/133442-Teoridelen-hundassisterad-psykoterapi/price/421314-examenspaket

Summa för hela utbildningen AAP: 45 300 kronor/AAE 39 300 kronor plus moms. Då ingår lämplighetstest med barn, examensdelen och tre delar kompetens: så kallad besökshund, terapihund och psykoterapihund/skolhund. Därav är utbildningen mer omfattande (och dyrare) än standardutbildningar till besökshund och terapi/skolhund. Handledningsdelen är det som främst skiljer mot andra utbildningsanordnare, samt att alla tillfällen är lärarledda, och med flera högkvalitativa externa föreläsare. Samt extern examinator från Hundens Hus i Stockholm.

Artikel i Psykologtidningen om hundassisterad terapi

Äntligen en svensk forskare som intresserar sig för ämnet! Han verkar ha satt sig in i den litteratur som finns, och har skrivit en fin och läsvärd sammanfattning: http://psykologtidningen.se/2019/10/07/hundassisterad-psykoterapi-effektivast-med-barn/?fbclid=IwAR2AJR0C5p7c9SvgDIDly5YACMwmJpyuZGZ8F2WfcDwjA7FU1xjzlzegJwI

Övrig information:

Bli gärna medlem i Facebookgruppen Hundar i terapirummet: https://www.facebook.com/groups/510039603037355/

Läs mer om mig och mitt företag här: Elin Lundberg Familjeterapi

Här är min företagssida på Facebook: Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi | Facebook

Här är utbildningens sida på Facebook: Hundassisterad psykoterapi AAP | Facebook

Här kan du följa min väg till att utbilda mina hundar till terapihundar: Terapihunden Izzy flatcoated retriever | Facebook

Om du vill veta ännu mer eller har frågor kring utbildningen så hör av dig till mig på mejl till elin@elinlundberg.nu

Här kan du köpa min bild i PDF om samtycke till att klappa en hund för 20 kronor: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/151685-Samtycke-klappa-hund-PDF/price/481406-pdf

Samarbeten

Jag samarbetar med Essential foods, ett svensk foder tillverkat i England, med mycket protein och inget spannmål. Vill du prova fodret med rabatt kan du använda den här länken, eller be mig om en goodie bag nästa gång vi ses IRL: 

https://partner.essentialfoods.se/r/8zhRy9N9/

Jag samarbetar även med Allergenius, så mina elever på utbildningen i AAP får en flaska schampoo av dem: Bota din allergi mot katt & hund | Allergenius ®

 •  
 •  

Frågor och svar

Det här är några av de frågor som ofta ställs till oss om utbildningen: 

Jag förstår inte exakt hur många timmar det är man måste vara på plats, är det heltid

Nej den är inte på heltid, men kräver ändå en del tid och engagemang. Sex heldagar med hundträning i Uppsala, sedan tio heldagar onlineföreläsningar hemma vid datorn, sedan 28/14 timmar handledning, och så egen träning av hund på hemmaplan på det. Dessutom tio böcker varav flera är på engelska, att läsa och recensera. Samt examensarbete och små hemuppgifter mellan tillfällena.

Min arbetsgivare vill inte godkänna hund i terapirummet – vad gör jag då?

Antingen får du ge arbetsgivaren så bra argument så att hen ändrar sig, byta arbetsgivare 😊 eller bara gå teoridelen om AAT och AAP och därefter övertyga arbetsgivaren. Då kan du göra praktikdelarna med hundträning och handledning efteråt och betala det separat.

Det står i informationen att man ska ha praktik i den egna verksamheten, om man inte har någon sådan verksamhet i dagsläget, hur gör man då? 

Det som krävs är en arbetsplats där du kan praktisera, vanligtvis den egna arbetsplatsen, eller att du ordnar praktik på något annat ställe om det inte går på det egna jobbet eller du studerar. Vi har inte möjlighet att hjälpa till att ordna praktikplatser.

Jag tror inte att min hund passar för det här, men jag är ändå väldigt intresserad. Hur gör jag då?

Du kan gå teoridelarna om AAT och AAP separat, och sedan köpa en ny hund och utbilda senare om du vill, med delarna om hundträning, praktik och handledning.

Jag har redan gått en terapihundsutbildning hos en annan utbildningsanordnare, men vill gärna lära mig mer. Passar den här utbildningen mig då?

Då kan du köpa endast AAP-delen med teori, samt eventuellt handledningen. Resterande delar har du redan förhoppningsvis.

Behöver hunden ha stamtavla för att kunna utbildas till terapihund?

Det behövs inte! Hunden ska vara fullt frisk och ha ett bra temperament anpassat för uppgiften. Stamtavla, kön, utseende eller ålder har ingen betydelse (ålder dock ha betydelse för hälsan och mognaden).

Räknas behandlingspedagog som samtalande yrke eller behöver man vara legitimerad?

Grunden är att den här utbildningen ska läggas "ovanpå" en (akademisk) utbildning inom människovårdande yrke. Så det beror väl på vad du gör i ditt ordinarie arbete.

Är det en CSN-berättigad utbildning?

Nej, den är helt privat, en vidareutbildning inom befintligt arbete inom främst socialt arbete och psykoterapi. Men Svenska terapihundskolan erbjuder någon form av yrkesutbildning tror jag, till besökshund och/eller terapihund.

Hur definieras skillnaden mellan terapihund och psykoterapihund, hur skiljer sig deras roll i terapin?

Min Izzy är som exempel terapihund och faktiskt också ”skolhund” då hon är tränad och godkänd för barn under tolv år. För hunden är det ungefär samma sak och beteenden inom AAT och AAP, kanske mindre fokus på tricks för en psykoterapihund. Det är inte lika viktigt att hunden är lydig – det kan blir bra terapi ändå. Skillnaden är främst kunskapen och träningen för terapeuten: ytterligare kunskap om relationen människa och djur/hund, och träning för terapeuten att ”greppa tillfällena” och göra det terapeutiskt det som uppstår i rummet spontant. Att kunna ”fånga det som uppstår” här och nu mellan hund och klient, och göra verksam psykoterapi av det.

Som lärare behöver jag kunna stötta mina elever hur de kan integrera hund i KBT, psykodynamiskt, existentiellt, familjeterapi, nätverksmöte, stödsamtal osv ... elevens egen terapistil plus hund! 

Jag tror att en annan utbildning till terapihund är godkänd av Socialstyrelsen men funderar om det finns andra möjligheter/skolor också om jag inte är terapeut?

Det finns minst sju skolor i Sverige med olika inriktning vad jag vet. Ingen av dem är godkänd av Socialstyrelsen utan Socialstyrelsen kräver ”att hunden har lämpliga egenskaper och att den är utbildad tillsammans med sin förare. Hunden och föraren utgör då ett s.k. ekipage.” Det finns olika utbildningar för ekipagen. Du kan kolla upp att de uppfyller de kriterier som Föreningen för sociala tjänstehundar ställer på sina utbildningsanordnare, samt vad Hundföretagarna kräver för utbildning för att du ska kunna bli medlem och certifierad av dem i framtiden. Jag är godkänd som ekipage hos Hundföretagarna och min utbildning är godkänd av Föreningen för sociala tjänstehundar.

Du hittar några utbildningar här: ffsth – Föreningen för Sociala Tjänstehundar

Sen finns Hundens hus och Lyckliga hundar med flera.

Jag undrar hur och om man får jobba med en terapihund under utbildning?

Du måste ha anmält till Länsstyrelsen i ditt län att du har en hund i vården, även under praktik.  Sen skulle jag kontrollera företagets och hundens försäkringar innan praktiken också. När hunden är godkänd för praktik av utbildningsanordnaren och en riskanalys är gjord, är det bara att ta med den till jobbet under planerade och ordnade former!

Tips på vad man behöver träna hunden på inför ett lämplighetstest? 

Jag tror att olika utbildningsanordnare har lite olika upplägg och krav på sina lämplighetstest. Men hos oss är det bra om hunden kan lite vardagslydnad, som sitt och ligg och gå hyfsat i koppel till exempel. Men det är inget krav eftersom sådana saker är sånt en kan träna på sen. Annars är det bra om hunden fått vara med i olika miljöer och sammanhang så att den känner sig trygg på nya ställen, eller snabbt kan återhämta sig om den känt sig undrande. Om hunden är ovan vid att folk bär munskydd kan det vara bra att introducera det innan.

Hos oss får den som anmäler sig till lämplighetstest ett PM med vändande e-post med ganska detaljerade instruktioner om hur testet går till, och vad syftet är.

Finns det någon speciell ras som lämpar sig till terapihund?

Nej, det är den individuella hundens egenskaper som bedöms, så att den ska trivas och må bra. Men den behöver vara orädd och tycka om att vara social med främmande människor. Sen kan det bli lite lättare om den är lättränad men det är inget krav. Det finns terapihundar i alla raser, blandraser, storlekar, kön, hårlag, temperament och åldrar. 

Jag arbetar sedan flera år med utbildade terapihundar inom psykiatrisk rehabilitering. Vilka delar i utbildningen skulle vara relevanta för mig?

För dig är väl endast teoridelen och handledningsdelen aktuellt då du redan är igång för fullt sedan många år Sedan beror det också på hur mycket "behandling" du gör i ditt arbete? I AAP ska behandlingsdelen kunna stå helt på egna ben, oavsett om hunden är med eller inte, eller sover eller är vaken under en session. Behandlaren bedriver sin terapi oavsett hunden ... Hunden är ingen egen, självständig intervention som den kan vara i AAT. Så det finns många likheter med AAT men också en del skillnader. I handledningen fokuserar vi på hur deltagarna kan integrera hunden i sin "business as usual" - och kunskap om att läsa hund och ta hand om hund, beroende på deltagarnas kunskapsnivå. Olika deltagare kommer att ha olika teoretiska utgångspunkter och metoder, och vi hjälps åt tillsammans med integreringen.

Jag tycker det verkar dyrt?!

För en vidareutbildning inom psykoterapi och socialt arbete på akademisk nivå är det snarare billigt skulle jag vilja påstå. Men jämfört med övriga terapihundsutbildningar i Sverige är vår utbildning något dyrare. Det du får för pengarna är fem externa lärare, all undervisning live, och en stor mängd handledning som inte erbjuds på detta sätt av någon annan utbildningsanordnare vad jag vet. Jag vill ge lärare och föreläsare betalt enligt standard inom psykoterapibranschen, och inte som inom hundbranschen där ofta kvinnor arbetar med låga löner. 

Det finns möjlighet att betala av per månad under ett år. Det kostar 500 kronor extra inklusive moms.

Kostnaden ska täcka:

 • Timpenning för 80 lärarledda lektioner
 • Timpenning för 28 timmar handledning
 • Förberedelsetid och planering
 • Genomläsning och feed back av deltagarnas skriftliga material
 • Kontakter på webben, mejl och telefon med intresserade
 • Lokalkostnader och fika
 • Marknadsföring
 • ”Know how”- kostnader både i form av utbildningar, böcker, och tid lagd på studier
 • Lärportalen Simplero, zoom, online-test av hundars lämplighet i en särskild portal.

Är det bra om jag tränar på det som ska testas på lämplighetstestet? Eller ska det vara helt nytt för hunden? Jag har skvallertränat min hund och den söker ofta stöd hos mig, kan det vara ett problem?

Du behöver inte träna på momenten, det är inget lydnadstest. Däremot är det ju bra om hunden är miljötränad och kan föra sig någorlunda i en ny miljö. Det finns inget "rätt" eller "fel". Att din hund söker stöd hos dig är mycket bra - de ökar chansen för att den gör det om den blir stressad i en terapisituation! Sen kanske du istället kommer att få träna på att hunden blir självständig i förhållande till patienten och vågar ta sig friheter där. 

En del datum fungerar inte för mig, vad göra?

Utbildningen ges på torsdagar och fredagar, både på zoom och IRL i Uppsala. Cirka klockan 9 - 15. Närvarokravet är 80 %. Alla föreläsningar spelas in och kan ses efteråt, så 20 % av gångerna kan eleven titta i efterhand istället göra så, resten måste hen närvara online. Träningen IRL i Uppsala är obligatorisk. Om eleven missar ett träningstillfälle på grund av sjukdom får det tas igen senare, när nästa omgång startat. 

Vet du om det finns bidrag att söka? Kostnaden är för stor för mig.

Oftast betalar ju arbetsgivaren eller det egna företaget om en har ett sådant för vidareutbildningar. Annars får du stå för sådant här själv. Det finns stipendier att söka: Stipendier för studier & utbildning - Utbildningsstipendier.se

eller här: Söka stipendium? Allt om stipendier, stiftelser och studier (studentum.se)

och säkert på andra ställen också som jag inte känner till. Lycka till!

Kan jag avbetala?

Du kan delbetala hela kursen eller olika delar uppdelat på tolv månader. Administrativ avgift på 500 kronor tillkommer. 

Kan jag använda arbetsgivarens friskvårdsbidrag?

Det brukar gå att använda friskvårdsbidraget till den del av utbildningen som är renodlad hundträning på plats i Uppsala (sex heldagar totalt) - fråga din arbetsgivare om det är okej, och betala sedan den delen separat och lämna in kvittot till arbetsgivaren. 

Jag vill köpa en blandras amerikan bully och amstaff. Vad tror du om den blandningen om man har planer på att utbilda den?

Bullhundar är ofta väldigt vänliga mot människor. Men kan också skrämma folk som associerar dem med otrevligheter. Som terapeut får man i så fall vara beredd på att ta hand om de känslor hundens utseende kan väcka (fördomar), vara beredd på att en själv kan bli sårad om folk har fördomar osv. Och socialisera ordentligt så att hunden är lugn och trygg i miljöer med andra (hundar).
Det går att göra fina kopplingar och identifikation för klienten kring fördomar, utanförskap och utseende osv (bra ”stories”) med just bullhundar på grund av deras utanförskap och fördomarna de möter. 
Kontrollera noga föräldradjurens hälsa och trygghet (bådas) och att miljön hos uppfödaren är bra med lagom stimulans! Mycket av stress och dåligt temperament kommer från gener och tiden i valplådan (hos alla hundar). Kolla vad uppfödarna tänkte med just den parningen och föräldradjuren.

Och läs boken ”kamphundsboken” - den är bra! Lycka till med din hund och välkommen tids nog till lämplighetstest!Vad ska jag tänka på innan jag skaffar en hund som jag vill utbilda till terapihund?

Några av mina frågor till en uppfödare (och mig själv i mitt avelsarbete):

 • Är valpkullen född under en kylig period – för att få veta om de har kravlat mot varandra i valplådan och på det sättet fått mycket taktil stimulans och värme av varandra, samt mycket närvaro av tiken som vill vara där och värma dem och pyssla med dem. Om de är födda under en varm period kan tiken behöva gå därifrån för att svalka sig – inte bra
 • Har uppfödaren hanterat dem lite varje dag, t e x klämt under tassarna, vänt dem åt olika håll i luften, så att nervsystemet utvecklas optimalt, utan att bli överstimulerat? (Källa: Early Neurological Stimulation - YouTube )
 • Hur har uppfödaren berikat dem efter den tredje veckan, fram till att de hämtas? Berikning är viktigt för att valpen ska bli trygg i nya miljöer, och socialiserad med människor och andra djur, som katter eller andra hundraser
 • Hur har uppfödaren skyddat dem från överstimulering? Har de fått lugn och ro de första veckorna, för att sedan öka mängden stimuli? Har tiken kunnat slappna av från att vakta valparna mot andra hundar i hemmet eller mot människor?
 • Hur var tikens stressnivå under dräktighet och i valplådan? Om hon är på foder – när hämtades hon hem? Hann hon acklimatisera sig, och kände hon uppfödaren sedan innan, eller blev hon stressad inför förlossningen p g av miljöombyte? Det kan påverka valparnas förmåga att hantera stress resten av deras liv
 • Hur är föräldradjurens personligheter? Är de trygga och sociala, vänliga? Uppfyller de rasbeskrivningens krav?
 • Hur är föräldradjurens hälsa? Är de tester som SKK kräver för rasen genomförda med godkända resultat?
 • Hur är föräldradjurens anatomi? Ger anatomin förutsättningar för god djurvälfärd, hälsa och ett långt liv?
 • Har föräldradjuren aggressiva tendenser mot andra hundar, särskilt av samma kön? Eller rädslor?
 • Är föräldradjuren uppfostrade med aversiva metoder eller har en på något annat sätt ett oetiskt leverne hos uppfödaren, t ex att hundarna inte får gå på promenader? Dels vill jag inte medverka till oetisk och/eller försumlig djurhållning, dels kan det påverka valparna om föräldrarna lever under stress.

Jag är nybörjare med hund och känner mig osäker på om jag har tillräcklig hundkompetens - kan jag gå utbildningen ändå?

Under utbildningen ska du få den kunskap om hundar och hundträning som du behöver för att känna dig trygg och kunna läsa din hund och se till att den har det bra. Att vara nybörjare är en ingen nackdel - det kan till och med vara en fördel, då många som tränat hund länge använder gamla metoder som nu för tiden ses som förlegade. De måste då lära om på nytt och blir "cross over" vilket kan vara förvirrande både för hund och människa till en början.

Här kan du se en frågestund jag höll på zoom den 17 juni 2021. Den innehåller en presentation av mig och Nicole, genomgång av kursen och lämplighetstest, och mina tankar om pedagogik med mera. 

Antagningskriterier

Bifogat finns en PDF-text om urvalskriterier och antagningsförfarande.

Kriterierna för AAI-C-kompetens

Enligt the Animal Assisted Therapy in Mental Health Interest Network of the American Counseling Association - se bilaga här bredvid.