Onlineföreläsning: Att använda anknytningsteori i KBT- psykoedukation, skattningar och anpassning av terapin

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Order summary

Onlineföreläsning: Att använda anknytningsteori i KBT- psykoedukation, skattningar och anpassning av terapin

SEK 240
Total due SEK 240

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.