Utbildningsdag: behandling mot sex som gör ont med utgångspunkt i boken Att vilja men inte kunna - om sex som gör ont. Grunden är KBT och den polyvagala teorin om kamp/flykt, feeze och sökande efter trygghet.

Målgrupp: personal på ungdomsmottagningar, inom sjukvård eller skolhälsovård.

Innehåll: vad fungerar i behandling, aktuell forskning kring behandling, vad är psykoedukation och hur kan behandlaren ge det, metoder att kartlägga bekymmer, hjälpa klienten/patienten till förändring genom uppgifter och övningar, den polyvagala teorin i behandling och i patientens (sex)liv. Konkreta övningar och tillfälle till reflektion och diskussion med kollegor.

Föreläsningen ges online på zoom och gruppdiskussioner sker i smågrupper inne i mötesrummet. Mejl med länk till zoom kommer till deltagarens e-post dagen innan föreläsningen.

Material deltagarna ska ha med sig: en kondom, näsduk, glidmedel och en tom toarulle! 

Kostnad: 1800 kr plus moms.

Elin Lundberg (jag) är leg psykoterapeut, socionom och familjeterapeut steg 1, samt pedagogiskt utbildad. Jag har skrivit självhjälpsboken "Att vilja men inte kunna - om sex som gör ont" som sålt i över 1900 exemplar och gett gott resultat för läsarna i en lite studie (C-uppsats). Som föreläsare är jag engagerande, kunnig och lättsam. Målet med dagen är att deltagarna ska få ny kunskap, nya konkreta verktyg och hopp om att det går att hjälpa patientgruppen på sin egen mottagning! Kursdagen har fått 4,5 av 5 i snittbetyg av tidigare deltagare.


omslag att vilja
Köp föreläsningen här!